કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Saturday, March 18, 2017

DAILY QUIZ 5

DAILY QUIZ 5

➡ અહિ દર બે દિવસે પ્રશ્ન મુકવામાં આવશે.
💥 પ્રશ્ન નં.4 મા સાચો જવાબ  💥
💥ભારતે હાલમા ક્યા દેશ સાથે પરમાણુ કરાર કર્યા 💥
જવાબ :‌જાપાન
💥 કુલ 30 લોકોએ જવાબો આપ્યા💥
💥 તેમાંથી 13 લોકોએ સાચો જવાબ આપ્યો.💥
🙏🏻*ધન્યવાદ*🙏🏻
➡સાચા જવાબ આપનાર ના નામ
Hiren kalariya Una
HareshBhesan
Ramesh DafdaMovan
Ivan PathanBhavnagar
mayank chauhan20.anand sagar tenament sahkari jin road himmatnagar 
MAKWANA VIPULBAVLA
ronak umathAhmedabad
ManishRaval
kandoriyaMovan
sachinVisnagar
Vipul JudalAt post :Khodala Ta :Palanpur Dist :B.k 385510
Patel ketanBHUJ kutch
AjayBotad
➡ પ્રશ્ન 5 ⬅
➡ વિશ્વનો સૌથી મોટો સોલાર પાવર પ્લાંટ ક્યા રાજ્યમા છે ? 
➡આ પ્રશ્ન ના સાચા જવાબ આપનાર ના નામ બીજા દિવસે નવા પ્રશ્ન ની સાથે  આપવામાં આવશે.
➡આ પ્રશ્ન નો જવાબ આપવા લિંક ઓપન કરો.click here

No comments:

Post a Comment