કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Thursday, March 16, 2017

daily quiz 4

DAILY QUIZ NO 4
➡ અહિ દર બે દિવસે પ્રશ્ન મુકવામાં આવશે.
💥 પ્રશ્ન નં.3 મા સાચો જવાબ  💥
💥 ભારતમાં સૌપ્રથમ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનથી મતદાન ની શરુઆત ક્યા રાજ્યમા થઇ હતી ? 💥
જવાબ :‌ કેરલ
💥 કુલ 40 લોકોએ જવાબો આપ્યા💥
💥 તેમાંથી 19 લોકોએ સાચો જવાબ આપ્યો.💥
🙏🏻*ધન્યવાદ*🙏🏻
➡સાચા જવાબ આપનાર ના નામ


1.Ramesh DafdaMovan
2.Sanyukta Ahmedabad
3.Dargabhai N.PatelAt post Panthawad ta dantiwada dist b.k
4.Niks chaudharyMehsana
5.Dargabhai N.PatelAt post Panthawad ta dantiwada dist b.k
6.Parasara AadilWankaner
7.MohsinMehsana
8.DarshanSidhapur
9.Mochi chetankumar bhikhabhai Vav Darvaja bahar new milk pase vijay twvar Rod Mansa
10.Prakashsinh Vav
11.AlpeshAt-postkansa ta-sarswati di-patanaaa
12.Multani irshadMorbi
13.nitesh rajputBhavnagar
14.KetanAhmedabad
15.Ashish Patidar Upleta, Rajkot, Gujarat
16.BUTANI ASHISH Upleta, Rajkot, Gujarat
17.KUSH PATIDAR Upleta, Rajkot, Gujarat
18.vijay shihoramovan
19.Gohel JitendraRajkot

➡ પ્રશ્ન 4 ⬅
➡ ભારતે હાલમા ક્યા દેશ સાથે પરમાણુ કરાર કર્યા ?
➡આ પ્રશ્ન ના સાચા જવાબ આપનાર ના નામ બીજા દિવસે નવા પ્રશ્ન ની સાથે  આપવામાં આવશે.
➡આ પ્રશ્ન નો જવાબ આપવા લિંક ઓપન કરો.click here

No comments:

Post a Comment